Hållbarhet

Affären, miljö, människan – tillsammans gör vi världen bättre.

Utöver ett strikt miljötänk arbetar vi dagligen med andra miljöaspekter såsom digitala möten, reducering av pappersförbrukning, vi källsorterar och använder aldrig engångsartiklar i plast med mera. Men vi har en ambition att göra lite mer.

Vi ser ingen anledning att vänta med viktiga beslut som kan genomföras tidigare. Om det är möjligt så ska det väl genomföras direkt, eller?

Vi har förbjudit nyanskaffning av fossildrivna bilar, varför vänta till 2035 med ett förbud? Idag kör vi elfordon på samtliga sträckor. Det här innebär att vi frigjort oss från bensinkort och traditionella tankställen. Istället har vi investerat i grön teknik med egna ladd stolpar och elfordon, bra va?

Förhoppningen är att inspirera andra och driva på omställningen mot en minskad miljöpåverkan. Vi vet att arbetet bidrar till en mer hållbar värld och det ger en bra känsla.

Kontakta oss