Kvalitet

Vi strävar alltid efter att bli bättre och din händelse är viktig för oss.

Vård på vårt sätt

Socialstyrelsens nationella värdegrund, krav och förväntningar från kunder samt kvalitetsgarantier ligger till grund för vårt arbete.

Vi utvärderar dagligen våra insatser till vårdtagare, återrapportering till uppdragsgivare och uppföljning av personalinsatser – det ger oss en unik möjlighet att ständigt arbeta med förbättringar.

Våra viktigaste parametrar i förbättringsarbetet är:

  • Daglig bevakning av arbetet 24/7 i realtid med teknikens hjälp
  • Återkoppling, utvärdering och förbättringar – dagligen
  • 200 000 patientbesök per år ger oss ett underlag

Insamlade data ger oss underlaget för att kontinuerligt anpassa och förbättra verksamheten.

Rapportera avvikelse